فرق misinformation با disinformation

تفاوت دو کلمه‌ای که اشتباه جای هم استفاده می‌شن.

  • ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
  • 3 نظر
  • یاسمن اسماعیلی