Press ESC to close

یادگیری در کوتاه مدت

با ۵ دقیقه در روز چقدر می‌تونم انگلیسی یاد بگیرم؟

شاید باورتون نشه اما ۵ دقیقه در روز فقط پنج‌هزارم درصد از ۱۶ ساعت بیداری ماست! و من فکر می‌کنم با روزی ۵ دقیقه در ۱ سال می‎‌تونید برای یادگیری زبان کلی قدم بردارید! چطوری؟ بیاید بهتون بگم.

Continue reading